Logopèdia infantil

Des que emeten les primeres passes als pocs mesos d’edat, fins que aconsegueixen expressar-se verbalment sense cap dificultat, els nens desenvolupen i construeixen la que serà la seva principal eina de comunicació: el llenguatge. No obstant això, no sempre evoluciona de forma adequada i en l’edat en què s’ha d’haver adquirit de forma completa, al voltant dels cinc anys, es detecten símptomes i evidències de desajustos o retards que necessiten la intervenció directa d’un especialista per resoldre’ls.

L’evolució del llenguatge i de la parla en els infants ha estat àmpliament estudiada al llarg dels anys, de manera que podem afirmar que un nen d’entre 4 i 5 anys necessita ajuda d’un especialista si presenta alguna o diverses de les següents dificultats:

 • Parla infantilitzada, difícil de comprendre per un adult.
 • Vocabulari reduït i tendència a utilitzar un llenguatge telegràfic, amb absència d’articles i pronoms.
 • Abús dels gestos i la mímica per expressar-se.
 • Omissió determinats fonemes que no sap pronunciar ( "pàtan" per "plàtan", “abata” per "sabata"…).
 • Substitució d’uns fonemes per altres que li resulten més fàcils de pronunciar ("daqueta" per "raqueta").
 • Està ronc amb massa freqüència.
 • Respira amb la boca oberta.
 • Es registren canvis dràstics en el seu veu.

Totes aquestes anomalies normalment es corresponen a un trastorn concret:

Trastorns de la parla

 • Apràxia (dificultat o impossibilitat de pronunciar paraules per dany neurològic).
 • Disàrtria (dificultat motora en la parla adquirida per lesió neuronal).
 • Disfèmia (tartamudesa).
 • Dislàlia (dificultat en pronunciar fonemes)
 • Trastorns de la veu

Trastorns del Llenguatge

 • Retard en el desenvolupament del llenguatge
 • Dislèxia (dificultat congènita en la lectura i escriptura)
 • Afàsia (dificultat adquirida en produir o comprendre el llenguatge a causa de dany cerebral)
 • Disàrtria (dificultat motora en la parla adquirida per lesió neuronal)

Trastorns de la deglució

 • Deglució atípica (mal hàbit lingual l’empassar que produeix malformacions dentàries)
 • Disfàgia (dificultat en empassar que produeix ennuegaments)

En logopedaparati.es disposem d’especialistes logopedes amb una àmplia experiència en el tractament de tot tipus de dificultats relacionades amb el desenvolupament del llenguatge i de la parla, així com de l’escriptura .

La nostra forma de treballar és la següent: primer es realitza una sessió en la qual en base a l’historial clínic i a una petita entrevista amb el seu pare/mare i amb el nen, el logopeda avalua la patologia o dificultats que pateix el pacient. Un cop realitzat aquest primer pas, el següent que realitzarà el nostre especialista serà desenvolupar un pla d’intervenció a través del qual el nen podrà superar aquestes dificultats i aconseguir la recuperació de la manera més ràpida i eficaç possible.

En tot cas, el tractament sempre és individual i personalitzat, amb el benestar i la correcta evolució del pacient sempre com a objectius principals.

Formulari de contacte

També et pot interessar