Logopeda per a adults

Logopedia para adultos

Les persones adultes també poden experimentar dificultats en la parla i el llenguatge a causa d’un conjunt de raons variades. En logopedaparati.es disposem de personal especialitzat en tractar adults. El treball consisteix en una primera avaluació, en la qual ens encarregarem d’identificar el problema i posteriorment procedirem a la seva solució. El nostre equip de logopedes disposa d’una àmplia experiència en les següents patologies:

Trastorns de la parla

  • Trastorns de la veu
  • Dislàlia (dificultat en pronunciar fonemes per causa funcional)
  • Disfèmia (tartamudesa)
  • Apràxia (dificultat o impossibilitat de pronunciar paraules per dany neurològic)

Trastorns del Llenguatge

  • Afàsia (dificultat adquirida en produir o comprendre el llenguatge a causa de dany cerebral)
  • Disàrtria (dificultat motora en la parla adquirida per lesió neuronal)
  • Dislèxia (dificultat en la lectura i escriptura)

Trastorns de la deglució

  • Deglució atípica (mal hàbit lingual l’empassar que produeix malformacions dentàries)
  • Disfàgia (dificultat en empassar que produeix ennuegaments)

Com hem comentat anteriorment, el primer pas consistirà a realitzar una valoració inicial de l’estat del pacient en base al seu historial clínic i/o les observacions del professional. A continuació realitzarem un diagnòstic i a partir d’aquí, s’iniciarà la rehabilitació, la qual serà individual i personalitzada per a cada individu.

Els tractaments dependran del tipus de patologia i del grau de severitat de les mateixes. Durant les rehabilitacions es realitzen exercicis o activitats destinats a recuperar les funcions alterades, tasques que en moltes ocasions el pacient haurà de continuar realitzant a casa de forma autònoma per a poder avançar de forma més àgil i ràpida en el procés de la teràpia.

La finalitat bàsica del tractament no és més que la rehabilitació del pacient o, si no, que aquest arribi al grau màxim de recuperació possible, intentant a més que el procés terapèutic sigui ràpid i eficaç.

Cal tenir en compte que les alteracions del llenguatge suposen una alteració global del pacient, ja que és una eina fonamental per a la comunicació i les relacions socials, resultant un problema molt rellevant per al pacient quan alguna de les vessants del llenguatge es troba alterada, ja sigui l’articulació, la veu o la parla, en termes més generals.

Formulari de contacte

També et pot interessar