Afàsia: què és, diagnòstic i tractament

Afàsia: què és, diagnòstic i tractament

L’afàsia és un trastorn adquirit del llenguatge de causa neurològica com a conseqüència d’una lesió al cervell, normalment a l’hemisferi esquerre. Depenent dels símptomes de l’individu, el deteriorament pot resultar una pèrdua de l’habilitat comunicativa com a eina per a participar en la vida.

Continuar llegint

TEL o Disfàsia: què és, diagnòstic i tractament

TEL o Disfàsia: què és, diagnòstic i tractament

El TEL (Trastorn Específic del Llenguatge) o Disfasia, és un trastorn del llenguatge per una dificultat en la seva adquisició en nens que no tenen dificultats auditives ni altres retards del desenvolupament associats.

Continuar llegint

Dislàlia: què és, diagnòstic i tractament

Dislàlia: què és, diagnòstic i tractament

La dislàlia és una alteració de la parla que produeix la incapacitat o dificultat d’ articular correctament els fonemes. Aquesta pot ser deguda a no sapiguer la correcta posició dels òrgans bucofonatoris per emetre el so o a causa d’una malformació o alteració d’alguns d’aquests òrgans que dificulta la producció del mateix.

Continuar llegint

Dislèxia: què es, diagnostic i tractament

Dislèxia: què es, diagnostic i tractament

La Dislèxia és un tipus de dificultat específica de l’aprenentatge en el qual la persona té problemes amb el llenguatge i les paraules. Es sol generalitzar el terme de dislèxia a les dificultats en la lectura quan es tracta d’un terme molt més ampli, incloent també dificultats en l’ortografia.

Continuar llegint

Logopeda per a adults

Logopeda per a adults

Les persones adultes també poden experimentar dificultats en la parla i el llenguatge a causa d’un conjunt de raons variades. En logopedaparati.es disposem de personal especialitzat en tractar adults. El treball consisteix en una primera avaluació, en la qual ens encarregarem d’identificar el problema i posteriorment procedirem a la seva solució.

Continuar llegint

Logopeda infantil

Logopeda infantil

Logopeda Infantil: Des que emeten les primeres passes als pocs mesos d’edat, fins que aconsegueixen expressar-se verbalment sense cap dificultat, els nens desenvolupen i construeixen el llenguatge. No obstant això, no sempre evoluciona de forma adequada, de vegades es detecten símptomes i evidències de desajustos o retards que necessiten la intervenció directa d’un especialista per resoldre’ls.

Continuar llegint