Dislèxia: què es, diagnostic i tractament

Què és la Dislèxia?

La Dislèxia és un tipus de dificultat específica de l’aprenentatge en el qual la persona té problemes amb el llenguatge i les paraules. Es sol generalitzar el terme de dislèxia a les dificultats en la lectura quan es tracta d’un terme molt més ampli, incloent també dificultats en l’ortografia.

La característica més comú és tenir dificultats en la lectura i en l’ortografia sense cap raó aparent. La persona pot ser intel·ligent i capaç de desenvolupar-se adequadament en altres àrees i ser tractat en el mateix nivell d’educació que els demés però no és capaç de llegir al nivell esperat per la seva edat. Els problemes comuns inclouen l’ortografia, la comprensió, la lectura i la identificació de les paraules. Les estimacions varien, però fins al 5% per cent de la població es calcula que presenten dislèxia.

Logopeda Barcelona dislexia

Tot i les investigacions, les causes segueixen desconegudes. Encara que molta gent que es veu afectada, amb el temps consegueixen aprendre a llegir y corregir severs problemes en l’orografia, necessitant un soport i una educació especial. La dislèxia no és un símptoma de baixa intel.ligencia. Per ejemple, Leonardo Da Vinci i Thomas Edison, eren dues persones indubtablement intel.ligents i creatives que patien dislèxia.

Com detectar la Dislèxia?

La podem percebre fixant-nos en alguns símptomes segons l’etapa de vida en la que estigui la persona:

Símptomes de dislèxia en preescolar:

Alguns dels símptomes de dislèxia a nens de pre-escolar inclouen:

 • Retràs en la parla.
 • Problemes amb la pronunciació, d’aquí la relació entre dislèxia i dislàlia.
 • Problemes amb paraules rítmiques i per aprendre rimes.
 • Dificultat en aprendre formes, colors i com escriure el seu propi nom.
 • Dificultat en tornar a explicar una història amb el seu correcte ordre d’aconteixements.

Símptomes de dislèxia en nens de primària:

Alguns dels motius que ens han de fer sospitar de dislèxia a nens de primària poden ser:

 • Problemes en llegir una sola paraula.
 • Confusions regulars de certes lletres quan escriuen com; “b-d” o “p-q” o “m-w” o “a-e”.
 • Regularment alteren la posició de les lletres en les paraules que escriuen, com “los” quan és “sol”.
 • Problemes en la gramàtica, com aprendre els prefixes i sufixes.
 • Eviten llegir en veu alta en classe.
 • No els hi agrada llegir llibres.
 • LLegeixen per sota del nivell esperat per la seva edat.

Símptomes de dislèxia en nens de institut:

En el cas dels nens d’institut, els signes poden ser els següents:

 • Lectura pobre.
 • Mala ortografia, incloent diferents faltes d’ortografia de la mateixa paraula en un mateix escrit.
 • Problemes en escriure resums.
 • Dificultats en aprendre una llengua estrangera.

Símptomes de dislèxia en adults:

Generalment es pensa que aquest trastorn només afecta a nens en edat de creixement, però res més lluny de la realitat. Els adults també poden presentar trets de dislèxia si de petits no van ser tractats. Els signes més comuns que ens podem trobar són:

 • Problemes en la lectura i la escriptura.
 • Falta d’interès per la lectura de llibres.
 • Eviten tasques d’escriptura o busquen algú que escrigui per ells.
 • Sovint estan per sobre de la mitjana en habilitats espacials. Poden ser especialment hàbils en l’art, el disseny, les matemàtiques o l’enginyeria.

Què causa la dislèxia?

Les causes exactes de dislèxia romanen desconegudes però les teories inclouen:

 • Problemes amb la consciència fonològica en la distinció dels fonemes.
 • Persones amb baixa consciència fonològica que també pateixen problemes de memòria a curt termini per paraules parlades, el que significa que tendeixen a oblidar instruccions o llista de paraules.
 • Problemes amb els processos visuals, auditius, lingüístics o neurològics que estan relacionats amb el reconeixement de la paraula escrita.

La dislèxia sol passar de pares a fills, per tant sembla indicar que hi ha un factor genètic.

Com es diagnostica la dislèxia?

Pot ser difícil de diagnosticar tret que el problema sigui sever. Si sospita que vostè o el seu fill té dislèxia, ha de buscar el consell d’un professional especialista en logopèdia o psicòleg de l’educació.

L’avaluació consisteix en un sèrie de test que valoren factors com:

 • Habilitats cognitives
 • Memòria
 • Vocabulari
 • Habilitats narratives
 • Procés de la informació
 • Processos psicolingüístics

Factors externs a la dislèxia

És important esmentar que no totes les persones que tenen problemes amb la lectura i escriptura tenen dislèxia. Algunes d’aquestes dificultats poden ser causades o agreujades per altres factors. Aquests factors poden ser:

 • La salut: per exemple, una persona pot haver tingut problemes de salut que hagin interferit en el desenvolupament del llenguatge i habilitats en l’escriptura així com sordesa o problemes visuals.
 • L’educació: la persona que hagi perdut oportunitats escolars per una malaltia crònica o altres causes.
 • El llenguatge: un nen immigrant o de família de llengua estrangera que causi que el procés d’aprenentatge de la lectura i escriptura sigui més lent.
 • El comportament o Trastorns del Desenvolupament: una persona que tingui dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) la qual pot comportar a dificultats d’aprenentatge.

Tractament de la dislèxia

Si bé és cert que la dislèxia com a tal no es pot corregir per complet, els símptomes de dificultats es poden reduir de forma notable amb el tractament i especialistes adequats. Això permet a la persona portar una vida de lo més normal. Per a que una persona amb dislèxia rebi el tractament esmentat es disposa dels següents recursos:

 • Un especialista en logopèdia amb una atenció individualitzada.
 • Un programa de lectura basat en fonètica que ensenya la relació entre els sons parlats i escrits.
 • Un enfocament multisensorial per a l’aprenentatge, el que significa usar tants sentits com sigui possible, com la vista, l’oïda, el tacte, la parla…
 • Adaptacions a l’escola del nen: que els exàmens siguin orals més que escrits, que no li baixin la nota per faltes ortogràfiques o no forçar-lo molt a que llegeixi en veu alta…
 • Un aprenentatge amb complements via àudio o vídeo.

Aquest tractament sol ser necessari en gran part de l’etapa escolar del nen per poder fer front a la majoria de les dificultats afegides derivades de la dislèxia.

Si desitges més informació sobre la dislèxia, no dubtis en contactar!.

Formulari de contacte

També et pot interessar